Lista över funktioner i Weblatte

 * Nyhetslistan uppdateras automatiskt varannan minut. Meddelanden som
  inkommit sparas vid automatiska siduppdateringar.
 * Möjlighet att spara sina inställningar på servern (user-area)
 * Inställning: man kan välja charset för skapade texter.
 * All text visas i UTF-8 och således kan de flesta konstiga
  teckentabeller visas (beroende på webbläsare/OS)
 * Inställning: möjlighet att fetstilsmarkera sitt eget namn
 * Flexibel vilka-lista
 * Context-känslig högerklicks-meny för:
  * Personnamn (brevlådor)
  * Möten
  * Textnummer
  * Övrigt (huvudmeny vid högerklick på en tom yta)
 * "Ramläsning" eller "ramvy" är ett experimentellt sätt att läsa
  ett möte i HTML-frames, där en trädvy visas till vänster med
  ankarlänkar till högerramen där alla inlägg visas. 
 * Effektiv serverkommunikation vid t.ex. "lista ärenden", som innebär
  att hela inlägget inte behöver läsas in från servern.
 * Om man glömmer logga ut så termineras sessionen efter 30 minuter
 * Stöd för stora binära inlägg, t.ex. JPEG-bilder
  (det är upp till webbläsaren att hantera dessa)
 * Asynkrona meddelanden visas och kan skickas
  (en enkel "chatfunktion" finns också, men är ännu inte inlänkad
  från någon meny)
 * "Addera mottagare" och "Addera extrakopiemottagare" finns som
  funktioner om man högerklickar på ett inläggsnummer.
 * "Ändra presentation" finns som alternativ vid högerklick på 
  mötes- eller personnamn. Där finns även "Återse presentation",
  "återse FAQ", "skicka brev" och "skicka meddelande".
 * "Ändra lösenord" finns enbart som textmeny-alternativ.
 * Möjlighet att ha flera LysKOM-sessioner igång samtidigt genom att
  "pausa" den aktiva sessionen och logga in på nytt. Enkla medel för
  att växla mellan alla aktiva sessioner.
 * Senast valda LysKOM-server lagras i en cookie och är automatiskt
  vald nästa gång man skall logga in.
 * "Många möten" är en funktion för mer sparsam inläsning utav
  mötesinformation för de möten man har olästa. Denna gör det möjligt
  att använda Weblatte oavsett hur många olästa möten man har. "Många
  möten" aktiveras automatiskt om man har fler än 50 olästa möten 
  (konfigurerbart).
 * Inlägg med okänd content-type kan laddas ned till webbläsaren i sin
  helhet. Webbläsaren presenteras med inläggets riktiga content-type,
  vilket gör att man till exempel kan titta på en bifogad bild direkt
  i Weblatte. Inlägg med en teckenkodning som inte känns igen
  hanteras på liknande vis, förutom att man får alternativet att
  avkoda det enligt iso-8859-1.
 * Bilagor till importerad e-post läsmarkeras automatiskt när man
  läser inlägget som de är bilaga till, så att man slipper klicka sig
  förbi irrelevanta bilagor var för sig. Vill man se en bilaga måste
  man klicka på bilagans inläggsnummer eller på "visa"-länken på
  samma rad.