Weblatte - en kort introduktion

Weblatte är en LysKOM-klient för dig som lätt vill kunna läsa och skriva i LysKOM-system via din vanliga webbläsare. LysKOM är ett konferenssystem, och mer om detta kan du läsa på LysKOMs hemsida.
Weblatte är fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium, varför det är sannolikt att buggar kan inträffa. Rapporter om fel som inträffar emottages mycket tacksamt (se nedan). Man bör dock vara medveten om att Weblatte är ett hobbyprojekt, och som sådant ges naturligtvis inga garantier för om och när en eventuell bugg kan fixas.
Det finns andra webb-baserade LysKOM-klienter, till exempel WebKOM och JySKOM.

Om du vill köra en egen Weblatte-server så krävs en JSP-motor (Resin rekommenderas) och lite CVS-färdigheter för att hämta hem koden från SourceForge. Fråga i KOM för mer information (se nedan).

Att använda Weblatte

När du har loggat in i Weblatte skall en lista med alla möten där du har olästa texter listas. För att börja läsa i ett möte är det bara att klicka på mötesnamnet i listan. Weblatte kommer då att visa det första (tidigaste) olästa inlägget i det mötet. När du läst en text så finns de två vanligaste alternativen som länkar under texten:
"Läsmarkera denna text (och läs nästa)" säger till LysKOM-servern att du har läst texten, varpå du får läsa nästa inlägg i mötet.
"Kommentera (och läsmarkera) denna text" läsmarkerar även den texten, men istället för att visa nästa olästa så visas inlägget samt en textruta där du kan skriva en kommentar till texten. Texten kommenteras enligt gängse LysKOM-konventioner, d.v.s. den nya kommentaren får samma mottagarlista som den kommenterade texten, förutom extra kopiemottagare. Vill du ändra mottagare, klicka på knappen "ändra mottagarlista" för att komma till en sida där du kan fylla i vilka mottagare din text ska ha.

När du läst ut ett möte återförs du till listan över olästa möten.

Med dessa enkla medel klarar du av den mest grundläggande LysKOM-användningen, nämligen att läsa och skriva inlägg. Mer avancerade kommandon får du genom att högerklicka på en tom yta i webbläsaren. Du får då upp en meny på alla Weblatte-kommandon. Du kan även högerklicka på t.ex. personnamn, mötesnamn och textnummer för att få valmöjligheter specifika för dessa. Högerklicks-menyn fungerar inte i alla webbläsare - därför kan du även få de flesta menyalternativ som textlänkar. För att aktivera textmenyer temporärt (under den innevarande inloggningen), klicka på "visa menyer" längst ned på sidan. Om du alltid vill ha synliga textmenyer så väljer du "inställningar" och ställer alternativet "visa menyer" till "På" och klickar sedan på "spara inställningar" (i samma ruta). Inställningarna sparas på den server du är inloggad på.

Avancerade funktioner

Det finns en mer eller mindre fullständig lista över funktioner i Weblatte tillgänglig. Följande stycken beskriver några av dem.

Att använda flera LysKOM-servrar samtidigt

Weblatte tillhandahåller funktioner för att växla mellan olika LysKOM-servrar utan att behöva logga ut och in varje gång. Detta gör man genom att "pausa" en LysKOM-session. Genom att välja menyvalet "starta ny session" så läggs sessionen i bakgrunden, så att du kan logga in på en annan LysKOM-server (eller som en annan användare på samma server). Om du har en eller fler pausade LysKOM-sessioner så visas det längst ned på huvudsidan som en länk med texten "OBS! Du har N oläst(a) LysKOM-sessioner". Genom att klicka på denna länk kommer du till en lista över alla sessioner som är igång för tillfället. Om du väljer en av sessionerna i listan så kommer automatiskt den aktiva sessionen att pausas och istället ersättas med den du valt, varpå du återförs till huvudsidan och kan börja arbeta med den valda sessionen. Till höger om sessionslänken på huvudsidan visas även en länk, ">>", som tar dig direkt till den först pausade sessionen i listan. På så vis kan du stega mellan alla sessioner utan att gå via sessions-listan.
Om du har en eller flera pausade sessioner när du loggar ut ur en session, så tas du till listan över sessioner. Där kan du även välja att "terminera alla sessioner", vilket loggar ut alla LysKOM-sessioner du har startat (både pausade och den aktiva).
En pausad session kommer att spara alla meddelanden du får, vilka visas när du återgår till den sessionen.
Om du glömmer att logga ut så termineras automatiskt alla sessioner efter 30 minuter. Vill du förhindra att bli utloggad så räcker det med att låta den aktiva sessionen vara i "lista nyheter"-läge med automatisk uppdatering påslagen.

Många olästa möten

Om du är medlem i många möten där du har olästa inlägg (fler än 50), så kommer Weblatte automatiskt aktivera en funktion som heter "många möten". Den innebär i korthet att Weblatte inte frågar LysKOM-servern om information om alla olästa möten vid inloggning, utan istället gör det först när du ska läsa i ett möte, samt att nyhetslistan begränsas till att visa fem möten åt gången. När du har mindre än 50 olästa möten så kan du deaktivera funktionen under "Inställningar". Du kan givetvis aktivera "många möten" även om du inte har fler än 50 olästa möten, om du föredrar den snabbare inloggningen som funktionen ger. Du kan justera gränsen för när "många möten" skall aktiveras genom inställningen "Max antal olästa möten innan 'många möten' aktiveras automatiskt".

Om internationell teckenkodning

Som standard använder Weblatte alltid "iso-8859-1" som teckenkodning för de inlägg du skapar. Om du använder tecken som inte finns med i iso-8859-1 (även kallat "Latin-1", eller "ISO-Latin-1"), så kommer Weblatte att försöka koda inlägget med UTF-8 istället. Med hjälp av inställningen "Teckenkodning att använda vid skapande av texter" kan du styra hur dina inlägg skall kodas. "utf-8" är en Unicode-teckenkodning som klarar nästan allt. Var dock beredd på att vissa klienter inte kommer att kunna läsa dina inlägg korrekt om du använder något annat än "iso-8859-1".
När det gäller läsning utav inlägg så översätter Weblatte alla inlägg till UTF-8 när de skickas till din webbläsare. Detta gör att de flesta inlägg kan visas korrekt. Det förutsätter dock att din webbläsare och operativsystem har tillgång till teckensnitt som innehåller de tecken som skall visas.

Om e-post, binärdata och mail-attachments

Flera KOM-system har så kallad "mail-import", vilket är ett sätt för vanlig e-post att leta sig in i en LysKOM-server. Ett e-brev kan som bekant innehålla bilagor, till exempel filer och bilder. En bilaga visas ungefär som en kommentar, men med texten "Bilaga av typen image/jpeg i NNNNNN (visa)". Bilagor läsmarkeras automatiskt när du läser brevet som de är bilagor till. Om du klickar på "visa" så kommer bilagans innehåll att skickas till din webbläsare i sin helhet. För en bild innebär detta i allmänhet att du får se bilden direkt i din webbläsare och för andra andra sorters bilagor så kommer din webbläsare bete sig precis som om du skulle ha laddat ned ett dokument av samma typ från en vanlig webbplats.

Buggrapportering och förslag

Om man har konkreta felanmälningar eller förbättringsförslag så uppskattas det mycket om dessa kan lämnas via de officiella "trackers" som finns för ändamåler på websiten GitHub. Genom att använda dessa så kan GitHub hjälpa oss att hålla reda på buggar som måste fixas och förslag som skall övervägas. Följande länk kan användas för att rapportera fel och lämna förslag på funktionalitet:

Det går bra att skriva på svenska i rapporterna.

För mer informell kontakt och diskussion om Weblatte så får du gärna posta i något utav de officiella LatteKOM-möten som finns på följande KOM-system:

Upphov, copyright, et.c.

Weblatte är baserat på LatteKOM, som är ett klientklassbibliotek för LysKOM. LatteKOM och Weblatte är båda utvecklade utav Rasmus Sten. All källkod är fritt tillgänglig via hemsidan på SourceForge och vem som helst får kopiera och modifiera den i enlighet med MIT-licensen som den distribueras under. Tack för visat intresse!